Rådgiverrett – Om rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter (innbundet)

kr2270,00

Denne fremstillingen tar for seg de sentrale rettslige sidene ved rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter. Hovedfokus er forholdet mellom rådgiveren og dennes oppdrags­giver enten denne er byggherre eller totalentreprenør. I tillegg behandles forholdet til offentlig myndighet og utenforstående tredjemenn.
Bøkene er egnet både for praktikere og for erfarne jurister på fagfeltet. Den har også registre som gjør den egnet som oppslagsverk. Herunder et register basert på alle bestemmelsene i rådgiverkontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404.

DE SELGES KUN SAMLET INNBUNDET I TO BIND.

 

Rådgiverrett. Om rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter. Med «rådgivere» menes selvstendige oppdragstakere som påtar seg å bistå i prosjektet. Rådgiverkontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404 behandles i full bredde. I tillegg behandles bakgrunnsretten – og således hva som gjelder der standard­avtalene ikke gir svar eller ikke er vedtatt. Fremstillingen er oppbygget tematisk. Blant temaene er rådgiverens ytelser, herunder krav til prosjekterende, prosjektledere, rådgivende ingeniører, byggeledere, uavhengige kontrollører og ulike koordinatorer. Rettigheter og plikter. Oppdragsgivers medvirkning. Fullmaktsforhold. Forsikring. Vederlagsformat. Endringsregime. Fremdrift og forsinkelse. Mislighold. Opphavsrett, herunder vern av bygningskunst. Bruk av BIM. Direktekrav. Tiltransport. Overføring av risiko. Informasjonsansvaret. Forholdet til entreprenøren som prosjekterende. Byggherreforskriften og forholdet til ansvarsrett. Ikke minst står det mye om profesjonsansvaret generelt. Prisen kr 2270 er samlet for begge bind. De kan ikke kjøpes separat. Forfatteren, Anne Cathrine Røed (f. 1968) har skrevet flere juridiske fagbøker, herunder kommentar­boken «Foreldelse av fordringer» som utkom i fjerde utgave i to bind høsten 2019. Hun har vært advokat i bortimot 25 år, og fikk møterett for Høyesterett i 2008. Hun har også sertifisering som utenrettslig megler, og har lang erfaring som foredragsholder, oppmann og voldgiftsdommer. I 2020 etablerte egen virksomhet i Advokatfirma LAGATA. Bokverket «Rådgiverrett» kan sees i sammenheng med hennes bok «Byggeleder- og konsulent­avtaler» som utkom i 2006.
Vekt 2,7 kg
Dimensjoner 17 × 24,5 cm
ISBN

978-82-997169-2-5 (innbundet) 978-82-997169-3-2 (pdf. )

Sider

1170

Format

Innbundet "I" Pdf.