Om forfatteren

Anne Cathrine Røed
- faglitterær forfatter, erfaren advokat og tvisteløser

Det er en dreven forfatter som står bak boken «Rådgiverrett. Om rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter». Anne Cathrine Røed har tidligere utgitt flere juridiske fagbøker, både innenfor bygge- og anleggsjuss og mer generell juss. Hun har i lang tid vært en anerkjent faglitterær forfatter og en svært dyktig advokat med 25 års erfaring med entrepriserett og rådgiverrett samt profesjonsansvar og tilknyttede rettsfelt.

Rådgiverrett er av hennes spesialområder. Dette gjelder ikke minst innenfor byggebransjen ut fra at bygge- og anleggsjuss har vært et av hennes mest sentrale fagfelt i flere ti år.  I mange år var hun eneste kvinne som var fremhevet i Legal 500 innenfor entrepriserett i fagmiljøet her til lands.

Anne Cathrine har i siden 2020 drevet eget advokatfirma, LAGATA. Et firma som yter advokattjenester og bistår med ulike former for rettslig og utenrettslig tvisteløsning, herunder prosess og mekling. Før dette var hun partner i Advokatfirmaet Grettes entrepriseavdeling. 

Anne Cathrine fikk møterett for Høyesterett i 2008. Hun har prosedert en rekke sivile saker for Høyesterett innenfor sentrale forretningsjuridiske, og til dels obligasjonsrettslige problemstillinger. Anne Cathrine er også dreven innenfor andre former for tvisteløsning. Hun er sertifisert som mekler i tvisteløsning av Advokatforeningen og står på utvalgte domstolers liste over rettsmeklere med særlig fagkyndighet innenfor entrepriserett. Hun er på listen over Standard Norges oppmenn i entreprisetvister basert på NS 8405 og NS 8407, og har erfaring både som oppmann og voldgiftsdommer.

Boken «Rådgiverrett» er en oppfølger av en av hennes tidligere bokutgivelse « Byggeleder- og konsulentavtaler» som utkom i 2006. Dette er en kommentarbok til NS 8403 med paralleller til NS 8401 og NS 8402. Denne boken vært utsolgt fra forlaget i lengre tid, men den er tilgjengelig i elektronisk format i Rettsdata. 

Forfatteren har også skrevet flere andre bøker. Størst anerkjennelse har hennes fagbok «Foreldelse av fordringer» som utkom første gang i 1996 på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Den har blitt en unnværlig bok i det juridiske fagmiljøet.  Boken er en omfattende kommentar til foreldelsesloven og benyttes hyppig både av dommere, advokater og jurister generelt. Også Høyesterett har vist til Røed uttalelser i flere rettsavgjørelser. I august 2019 utkom 4. utgave av denne boken i en ny lekker to-binds utgave i egen kassett. Denne utgaven er en betydelig omarbeiding i forhold til forrige utgaven som utgjør mer enn 1300 sider. Den er sentral for alle om vil lære alt om foreldelse. Ikke minst for advokater som er opptatt ikke å trå feil.